Kategoriarkiv: Grading And Student Led Discussions On Progress

Rektors feedback och uppföljning av skolverksamhet

Detta material som underlag för rektorers klassrumsobservationer har utvecklats av en grupp bestående av 6 rektorer samt en forskare (Ann S Pihlgren), som träffats för dialog om pedagogiskt ledarskap.

Under perioden har ett observationsunderlag för rektors observationer i skolverksamhet utvecklats. Materialet och arbetssättet har utvecklats och förfinats genom pedagogiska diskussioner, försök med klassrumsobservationer samt genom läsning av litteratur.

Ta del av matriser och läs instruktionen: Matris kunskap.fädigh-förmågor                  Matris Fritidshemmets verksamhet

Läs paper till The International Conference on Thinking 2013, Nya Zeeland: Principals Cooperating to Assess Classroom Practice

zp8497586rq

Utvecklingsmatris lärare i Freinetpedagogik och elevdemokrati

Att utveckla inflyatnde och ansvar i elevgruppen är ett komplicerat, men nödvändigt läroplansbundet arbete. Utvecklingsmatrisen ger dig hjälp att själv fundera på hur långt du kommit i arbetet för elevinflytande och ansvar med hjälp av de olika kriterier som Celestin Freinet, den franske pedagogen ställde upp, bl.a. i sin bok ”För folkets skola”. Matriserna kan också användas för kollegial eller rektors återkoppling, som observationsunderlag vid lektionsobservationer. De fungerar för alla klassrumssituationer, oavsett barnens ålder.

Se matrisen: Utvecklingsmatris Freinetpedagogik i undervisningen

Konsten att analysera interaktion och lärande i det Sokratiska samtalet

Ann S Pihlgren

Bakgrund

Under senare tid har det sociokulturella paradigmets genombrott lett till en förnyad diskussion om att lärande och tänkande sker i dialog mellan individer. Idéer från t.ex. Bakhtin och Vygotsky innebär en syn på lärandet som en social process som utvecklas i det gemensamma mötet mellan två eller flera personer. Kommunikationen mellan individerna utvecklar samtliga deltagares tänkande.

Se hela: Konsten att analysera interaktion och lärande i det Sokratiska samtalet

zp8497586rq

Att följa upp det Sokratiska samtalet

Ann S Pihlgren

Under senare tid har det sociokulturella paradigmets genombrott lett till en förnyad diskussion om att lärande och tänkande sker i dialog mellan individer. Idéer från t.ex. Bakhtin och Vygotsky innebär en syn på lärandet som en social process som utvecklas i det gemensamma mötet mellan två eller flera personer. Kommunikationen mellan individerna utvecklar samtliga deltagares tänkande.

Se hela: Att följa upp det Sokratiska samtalet

zp8497586rq

BETYG OCH BETYGSSÄTTNING I FREINETSKOLAN

Ann S Pihlgren

För Celestin Freinet, freinetpedagogikens grundare, var det eventuella värde betygen skapade inte tillräckligt för att väga upp betygens utslagningseffekt:

”Konstant nr 19
Betyg och sortering är alltid av ondo.

Betygssättning skulle vara av värde om den var objektiv och rättvis. Det kan den åtminstone delvis vara då det gäller inlärning av enkla färdigheter, exempelvis de fyra räknesätten. Men när det gäller mer komplicerade arbeten, där intelligensen, uppfattningsförmågan och själva beteendebegreppet kommer med i beräkningen, blir varje systematisk mätmetod bristfällig.”1[1]

Se hela: BETYG OCH BETYGSSÄTTNING I FREINETSKOLAN

zp8497586rq

Individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal som leds av barn och ungdomar

På Freinetskolan Mimer har vi under hösten inlett ett arbete med utvecklingssamtal som leds av barn och ungdomar. Bakgrunden är att på ett systematiskt sätt hjälpa barnet /ungdomen att fokusera på sitt eget lärande och att detta ska manifesteras i det utvecklingssamtal som sedan hålls med barnets förälder. Vi har hittat inspiration i skolor i Nya Zeeland, i Padeiaskolorna i USA, i Stenkullens högstadium och på Freinetskolan Bild och Form i Göteborg, där man sedan ett tag bedrivit utvecklingsarbeten med portfolio och elevledda konferenser.

Se hela:Elevledda utvecklingssamtal

zp8497586rq

Uppföljning för att stärka och fördjupa lärandet

Ann S Pihlgren

Under de senaste åren har Freinetskolan Mimer bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete för att vidareutveckla bra uppföljningssystem både vad gäller barn och vuxna. I denna artikel presenteras den teoretiska bakgrunden till varför uppföljning och värdering kan användas för att förstärka de pedagogiska lärandeeffekterna och hur detta ska genomföras praktiskt. I några av hemsidans övriga artiklar presenteras fördjupningar av det praktiska arbetet:

Utvecklingsscheman
Bedömning av kunskap och kompetens i Sokratiska samtal
Lönekriterier och feedback, bedömning av pedagogers kunskap och
kompetens
Kollegial feedback
Betyg

Artikeln inleds med ett sammandrag av ”Educative Assessment, Designing Assessment to Inform and Improve Students Performance” av Grant Wiggins1[1] och fortsätter därefter med att beskriva de rent praktiska konsekvenserna för Mimers del.

Se hela:Uppföljning för att stärka och fördjupa lärandet

zp8497586rq