Rektors feedback och uppföljning av skolverksamhet

Detta material som underlag för rektorers klassrumsobservationer har utvecklats av en grupp bestående av 6 rektorer samt en forskare (Ann S Pihlgren), som träffats för dialog om pedagogiskt ledarskap.

Under perioden har ett observationsunderlag för rektors observationer i skolverksamhet utvecklats. Materialet och arbetssättet har utvecklats och förfinats genom pedagogiska diskussioner, försök med klassrumsobservationer samt genom läsning av litteratur.

Ta del av matriser och läs instruktionen: Matris kunskap.fädigh-förmågor                  Matris Fritidshemmets verksamhet

Läs paper till The International Conference on Thinking 2013, Nya Zeeland: Principals Cooperating to Assess Classroom Practice

zp8497586rq