Individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal som leds av barn och ungdomar

På Freinetskolan Mimer har vi under hösten inlett ett arbete med utvecklingssamtal som leds av barn och ungdomar. Bakgrunden är att på ett systematiskt sätt hjälpa barnet /ungdomen att fokusera på sitt eget lärande och att detta ska manifesteras i det utvecklingssamtal som sedan hålls med barnets förälder. Vi har hittat inspiration i skolor i Nya Zeeland, i Padeiaskolorna i USA, i Stenkullens högstadium och på Freinetskolan Bild och Form i Göteborg, där man sedan ett tag bedrivit utvecklingsarbeten med portfolio och elevledda konferenser.

Se hela:Elevledda utvecklingssamtal

zp8497586rq