Kvalitetskriterier i förskola och fritidshem

Falkenbergs kommun introducerade under 2016–2017 kvalitetsindikatorer för områdena läsa/skriva, matematik och lärandeidentitet. Kvalitetsindikatorerna används av personal inom förskola, förskoleklass och fritidshem för att utveckla undervisningen samt för att följa undervisningens resultat. Materialet är framtaget i samverkan mellan fil dr Ann S. Pihlgren och personal och ledare inom Falkenbergs kommun och bygger på forskning och beprövad […]

Read more

Förskolans undervisningsmiljöer i förskolepodden

Lyssna på Förskolepoddens intervju med Ann S. Pihlgren om förskolans undervisningsmiljöer: http://vipratarforskola.libsyn.com/41-undervisningsmiljer

Read more

Pedagogiska trädet förskola

Ann S. Pihlgren berättar här om förskolans pedagogiska teorier i ett historiskt perspektiv utifrån pedagogiska trädet. Se filmen här: Pedagogiska trädet förskola

Read more

Föreläsning om kontinuitet och progression i undervisningen

Ann S. Pihlgren föreläser om kontinuitet och progression i undervisningen för pedagoger med arbete i förskolan med barn från 1 år till grundskolans årskurs 9. Föreläsningen är en del i Undervisningslyftet, ett digitalt utvecklingsmaterial för kollegialt lärande för grundskolan. Se filmen med föreläsningen här: Kontinuitet och progression i undervisningen

Read more

Undervisningslyft för kollegialt lärande

Mer om fritidshemslyftetForskning visar att kollegialt lärande är ett arbetssätt som förändrar pedagogers undervisning. Ignite Research Institute har tillsammans med kommuner och skolor tagit fram ett antal olika ”lyft”, digitala material som kan användas i grupper av pedagoger och skolledare för att gemensamt utveckla undervisning och ledning. Här presenteras några av dessa: Leda fritidshemmet – […]

Read more

Att förstå sitt lärande – magisteruppsats

Att förstå sitt lärande – En pilotstudie av högstadielevers uppfattningar om metakognitiva frågor i ämnena bild och svenska Magisteruppsats av Anneli Vossman Strömberg Läs hela uppsatsen här: Att förstå sitt lärande A Vossman Strömberg Abstract This pilot study aims to test how recommended methods to promote students’ metacognitive thinking can be used. Metacognition is about […]

Read more

Ettårigt fritidslyft utvärderat

Skolorna i Rinkeby har genomgått ett fritidslyft under ledning av Ann S. Pihlgren från Ignite Research Institute. Motsvarande satsning har också genomförts i Täby fritidshem. Utbildningen har bland annat innehållet följande moment: Åtta storföreläsningar med följande innehåll: * Fritidshemmets historia och nya uppdrag * Den livsviktiga leken med gästföreläsare Eva Kane * Fritidshemmets didaktik – […]

Read more

Lärande och utveckling på fritidshemmet

Se den filmade föreläsningen med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten. Se film: Lärande och utveckling på fritidshemmet

Read more

Sokrates – det reflekterande livet

Lyssna på radioprogrammet Bildningsbyrån – att tänka mot strömmen av Natacha Lopéz om Sokrates och hans reflekterande frågande: Lyssna här

Read more

Föreläsningar om fritidshemmet

Här!Här finns fyra föreläsningar om fritidshemmet och dess verksamhet som filmats av Utbildningsradion och Skolporten: Trivas leka och lära med Lars Gustafsson Fritidshemmets miljöer med Anneli Hippinen Ahlgren Förstärkt lärandeuppdrag på fritids med Line Isaksson Lärande och utveckling på fritidshemmet med Ann S. Pihlgren Se filmerna: Här!

Read more