Boksläpp ”Beprövad erfarenhet i skolverksamheten – vad det är och hur man gör”

Några av bokens författare presenterar här boken ”Beprövad erfarenhet i skolverksamheten – vad det är och hur man gör” i ett digitalt boksläpp som hölls 2022-10-03. Medverkande i filmen är följande urval av författare: Ann S. Pihlgren, Mimmi Forsgren, Charlotte Mörck, Marie Truedsson, Katarina Sweding, Anette Klang Jensen, Anna Pilebro Bryngelsson och Helena Sagar. Här […]

Read more

Forskningsbaserad översyn av Stockholms stads självväreringsmaterial för förskolor

Översynen av självvärderingsverktyget genomfördes våren 2021 på uppdrag av Stockholms stad som sedan 2009 har använt verktyget för att utvärdera kvaliteten på samtliga sina förskolor. Fokus i översynen är analysen av självvärderingsmaterialets tillförlitlighet och användbarhet som värderingsinstrument för kvalitet i förskolan. Teorigenomgången visar på en rad faktorer som kan påverka ett värderingsverktygs förmåga att spegla […]

Read more

Implikationer för undervisningsutveckling enligt läroplanen Lpfö 18

Förskolan är den första delen av skolsystemet. Välkonstruerade styrdokument för förskolan, som innehåller implikationer för barns tankeutveckling, kommer att påverka resultaten i hela skolsystemet. I Sverige introducerades en sådan nationell läroplan 2018. Den här studien rör effekterna av implementeringen av läroplanen i en kommun i Sverige. Den är del av ett följeforskningsprojekt. Den här rapporten […]

Read more

Vetenskaplig grund för lönekriterier för rektorer

Läs texten av PhD Ann S. Pihlgren här: Vetenskaplig grund lönekriterier, rektorer

Read more

(English) Mid Project research-based evaluation of school development with TBL and Socratic seminars.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Read more

(English) Thinking Development Rubrics. Theory.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Read more

Om filosofiska samtal i årskurs 1

Uppsatsen ”De vill ju inte att latmasken ska dö så den får en frukt” – Om filosofiska samtal med barn i årskurs ett. En fallstudie om hur fort det kan gå för barn att öva upp sitt kritiska tänkande är skriven av läraren David Sauter som ett examensarbete i lärarutbildningen. Läs hela uppsatsen här: De […]

Read more

Film om sokratiska filosoferande samtal

Ann S. Pihlgren föreläser om varför vi ska samtala filosofiskt för en Rotaryklubb i Stockholm. Se filmen: https://portal.clubrunner.ca/15805/Stories/ann-s-pihlgren-varf%C3%B6r-filosoferande-samtal-211011

Read more

Filosoferande (sokratiska) samtal i alla åldrar

Filosoferande samtal, exempelvis de klassiska sokratiska samtal som användes i de första svenska studiecirklarna, är samtal som används i pedagogiska sammanhang, för att lära genom filosoferande utforskande. I den här föreläsningen berättar Ann Pihlgren kortfattat om de bakomliggande teorierna, de praktiska metoderna samt i vilka sammanhang de kan användas: i undervisning, grupputveckling, ledarhandledning och för […]

Read more

Ett flerårigt utvecklingsarbete och implementering av kvalitetsindikatorerna

Texten av Mia Kylli Persson & Camilla Karlsson beskriver hur författarna, som arbetar som pedagogista och specialpedagog i Falkenbergs kommun genomförde ett arbete som bland annat omfattade utveckling av överlämningsdokumentation vid förskolebarns övergång till förskoleklassen. Läs texten här: Implementering av kvalitetsindikatorerna

Read more