Undervisningslyft för kollegialt lärande

Mer om fritidshemslyftetForskning visar att kollegialt lärande är ett arbetssätt som förändrar pedagogers undervisning. Ignite Research Institute har tillsammans med kommuner och skolor tagit fram ett antal olika ”lyft”, digitala material som kan användas i grupper av pedagoger och skolledare för att gemensamt utveckla undervisning och ledning. Här presenteras några av dessa: Leda fritidshemmet – […]

Read more

Att förstå sitt lärande – magisteruppsats

Att förstå sitt lärande – En pilotstudie av högstadielevers uppfattningar om metakognitiva frågor i ämnena bild och svenska Magisteruppsats av Anneli Vossman Strömberg Läs hela uppsatsen här: Att förstå sitt lärande A Vossman Strömberg Abstract This pilot study aims to test how recommended methods to promote students’ metacognitive thinking can be used. Metacognition is about […]

Read more

Ettårigt fritidslyft utvärderat

Skolorna i Rinkeby har genomgått ett fritidslyft under ledning av Ann S. Pihlgren från Ignite Research Institute. Motsvarande satsning har också genomförts i Täby fritidshem. Utbildningen har bland annat innehållet följande moment: Åtta storföreläsningar med följande innehåll: * Fritidshemmets historia och nya uppdrag * Den livsviktiga leken med gästföreläsare Eva Kane * Fritidshemmets didaktik – […]

Read more

Lärande och utveckling på fritidshemmet

Se den filmade föreläsningen med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten. Se film: Lärande och utveckling på fritidshemmet

Read more

Sokrates – det reflekterande livet

Lyssna på radioprogrammet Bildningsbyrån – att tänka mot strömmen av Natacha Lopéz om Sokrates och hans reflekterande frågande: Lyssna här

Read more

Föreläsningar om fritidshemmet

Här!Här finns fyra föreläsningar om fritidshemmet och dess verksamhet som filmats av Utbildningsradion och Skolporten: Trivas leka och lära med Lars Gustafsson Fritidshemmets miljöer med Anneli Hippinen Ahlgren Förstärkt lärandeuppdrag på fritids med Line Isaksson Lärande och utveckling på fritidshemmet med Ann S. Pihlgren Se filmerna: Här!

Read more

Filosofifestivalen 2016: Sokratiska samtal

Se Ann S. Pihlgrens bildspel till föreläsningen Sokratiska samtal för att fördjupa sitt och andras tänkande om allt! sokratiska-samtal

Read more

(English) Keeping Order in a Thinking and Learning Environment

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Read more

Lönekriterier för pedagogisk professionsutveckling

Detta utvecklingsmaterial är framtaget i samverkan mellan Ignite Research Institute och Sollentuna kommun. Arbetet är utvecklat genom pedagogiska diskussioner utifrån beprövade erfarenheter, klassrumsobservationer, formativa samtal med personal, litteraturstudier och aktuell forskning. Materialet är avsett att användas i en formativ process över året för att utveckla personal inom pedagogiska professioner i skolan, på förskolan och i […]

Read more

Undervisningsmiljöer i klassrum, på fritidshem och i förskola

Ann S. Pihlgrens forskning om olika undervisningsmiljöer och hur lärares sätt att planera och genomföra sin undervisning påverkar det kognitiva innehållet i aktiviteter och lektioner presenteras här i några filmer, som spelats in i samverkan med Vittra skolor och förskolor. Se filmerna här: 1. Introduktion av undervisningsmiljöerna lärarens stil i förskola, skola och fritidshem https://www.youtube.com/watch?v=vKYgQYPW4cs […]

Read more