Vetenskaplig grund för lönekriterier för rektorer

Läs texten av PhD Ann S. Pihlgren här: Vetenskaplig grund lönekriterier, rektorer

Read more

(English) Mid Project research-based evaluation of school development with TBL and Socratic seminars.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Read more

(English) Thinking Development Rubrics. Theory.

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på English.

Read more

Om filosofiska samtal i årskurs 1

Uppsatsen ”De vill ju inte att latmasken ska dö så den får en frukt” – Om filosofiska samtal med barn i årskurs ett. En fallstudie om hur fort det kan gå för barn att öva upp sitt kritiska tänkande är skriven av läraren David Sauter som ett examensarbete i lärarutbildningen. Läs hela uppsatsen här: De […]

Read more

Film om sokratiska filosoferande samtal

Ann S. Pihlgren föreläser om varför vi ska samtala filosofiskt för en Rotaryklubb i Stockholm. Se filmen: https://portal.clubrunner.ca/15805/Stories/ann-s-pihlgren-varf%C3%B6r-filosoferande-samtal-211011

Read more

Filosoferande (sokratiska) samtal i alla åldrar

Filosoferande samtal, exempelvis de klassiska sokratiska samtal som användes i de första svenska studiecirklarna, är samtal som används i pedagogiska sammanhang, för att lära genom filosoferande utforskande. I den här föreläsningen berättar Ann Pihlgren kortfattat om de bakomliggande teorierna, de praktiska metoderna samt i vilka sammanhang de kan användas: i undervisning, grupputveckling, ledarhandledning och för […]

Read more

Ett flerårigt utvecklingsarbete och implementering av kvalitetsindikatorerna

Texten av Mia Kylli Persson & Camilla Karlsson beskriver hur författarna, som arbetar som pedagogista och specialpedagog i Falkenbergs kommun genomförde ett arbete som bland annat omfattade utveckling av överlämningsdokumentation vid förskolebarns övergång till förskoleklassen. Läs texten här: Implementering av kvalitetsindikatorerna

Read more

Övergångar i undervisning och lärande från förskola till förskoleklass, fritidshem och lågstadium

I Sollentuna kommun har pedagoger från förskolan, förskoleklass, fritidshem och grundskola samverkat för att ta fram gemensamma överenskommelser för hur undervisningen ska utveckla barn och elever – en röd tråd i undervisningen mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Arbetet har skett i samverkan med mig, Ann S. Pihlgren, pedagogikforskare. I den här texten och det […]

Read more

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen

Skollagen (SFS 2010:800) ställer höga krav på verksamheten inom skolväsendet: Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. SFS 2010:800 Skollagen 1 kap. 5 § Kravet innebär att verksamheten ska vara evidensbaserad och omfattar alla verksamheterna från förskola till gymnasium. Det skrevs in i skollagen 2010, ett relativt nytt krav med andra ord. Under […]

Read more

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kort om att jobba på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet. Det filmade bildspelet ger några allmänna råd att tänka på när man väljer vetenskapliga texter för kollegialt och kollaborativt lärande samt hur man kan utveckla beprövad erfarenhet. Den filmades som en del i en utbildning för en grupp processledare/förstelärare som leder kollegialt lärande på […]

Read more