Kategoriarkiv: General Pedagogics

Filosoferande (sokratiska) samtal i alla åldrar

Filosoferande samtal, exempelvis de klassiska sokratiska samtal som användes i de första svenska studiecirklarna, är samtal som används i pedagogiska sammanhang, för att lära genom filosoferande utforskande. I den här föreläsningen berättar Ann Pihlgren kortfattat om de bakomliggande teorierna, de praktiska metoderna samt i vilka sammanhang de kan användas: i undervisning, grupputveckling, ledarhandledning och för egen identitetsutveckling. Välkommen till en utforskande stund tillsammans!

Ann S. Pihlgren är forskare, skolutvecklare och författare. Hennes avhandling ”Socrates in the classroom” utforskade hur barns och elevers samverkande dialog utvecklades vid regelbunden användning av sokratiska samtal. Avhandlingen erhöll Skolportens pris för bästa avhandling 2008.

Arrangör: Svenska sällskapet för filosofisk praxis
Föreläsningen ingår i serien SSFP 10 år. Fler videor finns att se bland våra spellistor
Se föreläsningen:

Ett flerårigt utvecklingsarbete och implementering av kvalitetsindikatorerna

Texten av Mia Kylli Persson & Camilla Karlsson beskriver hur författarna, som arbetar som pedagogista och specialpedagog i Falkenbergs kommun genomförde ett arbete som bland annat omfattade utveckling av överlämningsdokumentation vid förskolebarns övergång till förskoleklassen.
Läs texten här: Implementering av kvalitetsindikatorerna

Övergångar i undervisning och lärande från förskola till förskoleklass, fritidshem och lågstadium

I Sollentuna kommun har pedagoger från förskolan, förskoleklass, fritidshem och grundskola samverkat för att ta fram gemensamma överenskommelser för hur undervisningen ska utveckla barn och elever – en röd tråd i undervisningen mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Arbetet har skett i samverkan med mig, Ann S. Pihlgren, pedagogikforskare. I den här texten och det här bildspelet presenteras grundtankarna i arbetet med förslag till diskussionsfrågor.
Se bildspelet:
Läs texten: Övergångar i undervisning och lärande version 180509

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen

Skollagen (SFS 2010:800) ställer höga krav på verksamheten inom skolväsendet:
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
SFS 2010:800 Skollagen 1 kap. 5 §
Kravet innebär att verksamheten ska vara evidensbaserad och omfattar alla verksamheterna från förskola till gymnasium. Det skrevs in i skollagen 2010, ett relativt nytt krav med andra ord. Under det decennium som har gått sedan skrivningens tillkomst har flera aspekter på hur begreppen ska tolkas och hur lärarprofessionen ska ta sig an uppdraget diskuterats. Den här artikeln är ett bidrag till den diskussionen.
Läs artikeln: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kort om att jobba på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet.
Det filmade bildspelet ger några allmänna råd att tänka på när man väljer vetenskapliga texter för kollegialt och kollaborativt lärande samt hur man kan utveckla beprövad erfarenhet. Den filmades som en del i en utbildning för en grupp processledare/förstelärare som leder kollegialt lärande på Fittjaskolan i Botkyrka.
Se bildspelet:

Blooms reviderade taxonomi i förskolan – Aritmetik

Under ett utvecklingsarbete i förskolor i Uppsala prövade förskolepersonalen att använda Blooms reviderade taxonomi som ett stöd i arbetet med undervisningen i aritmetik. Läs FoU-rapporten från förskollärarna Petra Broberg och Elisabeth Heimer här: Blooms reviderade Taxonomi i förskolan – Petra Broberg och Elisabeth Heimer 2019
Läs rapporten från utvecklingsledare Emma Dahlström här: Rapport progression i förskolan 190320-1

Undervisning i förskolan – fördjupande föreläsning med Ann S. Pihlgren

Fil. dr. Ann S. Pihlgren föreläser i en rad filmer här för förskolepersonal i Norrtälje kommun. Filmerna är inspelade i november 2019. Innan föreläsningen har förskolepersonalen läst och arbetat med Ann S. Pihlgrens bok Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer. De hade också formulerat frågor som besvaras av Ann i film 8–13. Här finner du 13 kortare filmer samt bildspelet och de observationsutdrag som används i föreläsningen och som kan användas för kollegiala diskussioner.

Ta del av bildspelet som används i föreläsningen här: Pihlgren föreläsning nov 2019
Ta del av observationsutdragen som används i föreläsningen: Observationer

Ta del av föreläsningen i 13 filmer:
1. Hur omsorg och lärande främjar barns fantasi Film 1
2. Undervisande förhållningssätt, något alla i arbetslaget har ansvar för att bidra med Film 2
3. Undervisande förhållningssätt – Exempel på en spontan undervisningssituation vid en måltid på förskolan Film 3
4. Undervisning en process som kräver struktur FIlm 4
5. Undervisning kräver fokus och en gemensam inriktningFIlm 5
6. Planering av temat Äpplet FIlm 6
7. Exempel på olika förhållningssätt till undervisning Film 7
8. Varför är den generativa frågan så viktig? Film 8
9. Hur ska vi hinna planera för alla mål? Film 9
10. Matriser för att bedöma undervisningen</strong Film 10
11. Inte antingen eller, utan både och! FIlm 11
12. Vad ska vi bedöma i förskolan? FIlm 12
13. Hur ser du på SKA-arbetet? Film 13

Framtidens fritidshem – föreläsning med Ann S. Pihlgren

Skolverket gav under hösten 2019 sammanlagt nio konferenser på olika orter i Sverige om fritidshemmets uppdrag. Föreläsningen avslutades med en 30 minuters reflektion av Ann S. Pihlgren, som under sin professionella gärning i olika positioner och på olika sätt arbetat med fritidshemmet och dess utveckling, reflekterade över framtiden i fritidshemmet, bland annat genom att se skolverksamheten i historiens ljus. Föreläsningen sändes direkt via Skype och här kan du se den film som spelades in för att finnas som backup om förbindelsen krånglade.
Lyssna till föreläsningen: