BETYG OCH BETYGSSÄTTNING I FREINETSKOLAN

Ann S Pihlgren

För Celestin Freinet, freinetpedagogikens grundare, var det eventuella värde betygen skapade inte tillräckligt för att väga upp betygens utslagningseffekt:

”Konstant nr 19
Betyg och sortering är alltid av ondo.

Betygssättning skulle vara av värde om den var objektiv och rättvis. Det kan den åtminstone delvis vara då det gäller inlärning av enkla färdigheter, exempelvis de fyra räknesätten. Men när det gäller mer komplicerade arbeten, där intelligensen, uppfattningsförmågan och själva beteendebegreppet kommer med i beräkningen, blir varje systematisk mätmetod bristfällig.”1[1]

Se hela: BETYG OCH BETYGSSÄTTNING I FREINETSKOLAN

zp8497586rq