Uppföljning för att stärka och fördjupa lärandet

Ann S Pihlgren

Under de senaste åren har Freinetskolan Mimer bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete för att vidareutveckla bra uppföljningssystem både vad gäller barn och vuxna. I denna artikel presenteras den teoretiska bakgrunden till varför uppföljning och värdering kan användas för att förstärka de pedagogiska lärandeeffekterna och hur detta ska genomföras praktiskt. I några av hemsidans övriga artiklar presenteras fördjupningar av det praktiska arbetet:

Utvecklingsscheman
Bedömning av kunskap och kompetens i Sokratiska samtal
Lönekriterier och feedback, bedömning av pedagogers kunskap och
kompetens
Kollegial feedback
Betyg

Artikeln inleds med ett sammandrag av ”Educative Assessment, Designing Assessment to Inform and Improve Students Performance” av Grant Wiggins1[1] och fortsätter därefter med att beskriva de rent praktiska konsekvenserna för Mimers del.

Se hela:Uppföljning för att stärka och fördjupa lärandet

zp8497586rq