Konsten att analysera interaktion och lärande i det Sokratiska samtalet

Ann S Pihlgren

Bakgrund

Under senare tid har det sociokulturella paradigmets genombrott lett till en förnyad diskussion om att lärande och tänkande sker i dialog mellan individer. Idéer från t.ex. Bakhtin och Vygotsky innebär en syn på lärandet som en social process som utvecklas i det gemensamma mötet mellan två eller flera personer. Kommunikationen mellan individerna utvecklar samtliga deltagares tänkande.

Se hela: Konsten att analysera interaktion och lärande i det Sokratiska samtalet

zp8497586rq