Introduktion till sokratiska samtal med samtalsplan Saxen av Emilia Pardo-Bazán

Se introduktionsföreläsning i sokratiska samtal på Colegio Lope de Vega i Benidorm, Spanien. Ann S. Pihlgren introducerar lärarkollegiet i sokratiska samtal. Föreläsningen hålls på engelska och tolkas till spanska:

Här hittar du underlag till det sokratiska samtalet om Saxen på svenska: Sokratiskt samtal om Saxen

Här hittar du planeringen för ett sokratiskt samtal om Saxen på svenska: Saxen Planering sokratiskt samtal

Underlaget Scissors på engelska: Scissors

Planeringen för Scissors på engelska: Socratic Seminar Plan Scissors

Underlaget Las Tijeras på spanska: Las tijeras

Planeringen för Las Tijeras på spanska: Planificación de Las Tijeras

FAKTARUTA OM SAXEN

Grevinnan Emilia Pardo-Bazán (La Coruña 1851-Madrid 1921) var spansk professor i litteraturhistoria, samt författare och poet. Hon betraktas som en försiktig realist och är särskild uppskattad för sina friska och levande folklivsskildringar. Här läser vi en av hennes noveller, en konstform som hon ansåg vara den mest mångsidiga och friaste litterära genren.

Spanska noveller har en lång och rik tradition. De korta berättelserna kom ursprungligen från Persien och blev en del av spansk kultur i och med den islamska erövringen av Spanien, eller Al-Andalus som är det arabiska namnet på den iberiska halvön, på 700-talet. De bildade kaliferna i Córdoba hade stora bibliotek och böckerna kom sedermera att bli de första som översattes till ett europeiskt språk, spanska, bland annat av den unge infanten (tronföljaren) Alfonso, senare Alfonso X på 1200-talet.

Den spanska novellen innehåller ofta ämnen som visar på kontrasten mellan idealet och verkligheten, ofta beskrivs personer med enkelt ursprung som visar vardagsklokhet.

En variant på novellformen är den spanska pikaresken (picaresco), en roman sammanbygd av kortare episoder, där handlingen hålls samman av huvudpersonen, som är en skälm, odåga eller skurk. Ett exempel är den välkända Don Quijote av Miguel Cervantes, vars hus för övrigt finns att beskåda i Alteas gamla stadskärna.