Skolsnack Didaktik 9 Ann S. Pihlgren

Ann S. Pihlgren filosoferar på Skolsnack om dagens skola, pedagogik och sokratiska samtal. Lyssna genom att följa länken:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651995611520443&set=a.205873549465987.55250.202081273178548&type=1&theater

Skolsnack Didaktik 9 På våra lyssnares begäran: Skolsnack Didaktik 9 med Ann Pihlgren, Fil. Dr Filosofi Stockholms universitet.
”Lärare som lär sig och tänker får elever som lär sig och tänker”
Ett riktigt höjdarprogram med svar på fråg…or som:
– Vilken roll spelar förtroendefulla relationer för elevernas kunskapsutveckling? – Vilka spelregler gäller för ”Sokratiska” samtal? – Vad skapar förutsättningar för ett tänkande klassrum? – Varför samarbetande lärare är en förutsättning för att elever ska utveckla förmågor
Programledare: Ante Runnquist
Lyssna direkt: http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack77.mp3
Prenumerera: https://itunes.apple.com/se/podcast/skolsnack-garageradio/id580103100?mt=2
Kontakt: http://rautveckling.se/startsida/rau-in-english/projects-and-contact/ Visa mer
Foto: Skolsnack Didaktik 9 
På våra lyssnares begäran: Skolsnack Didaktik 9 med Ann Pihlgren, Fil. Dr Filosofi Stockholms universitet. 

”Lärare som lär sig och tänker får elever som lär sig och tänker”

Ett riktigt höjdarprogram med svar på frågor som:

- Vilken roll spelar förtroendefulla relationer för elevernas kunskapsutveckling?
- Vilka spelregler gäller för ”Sokratiska” samtal? 
- Vad skapar förutsättningar för ett tänkande klassrum?
- Varför samarbetande lärare är en förutsättning för att elever ska utveckla förmågor

Programledare: Ante Runnquist

Lyssna direkt: http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack77.mp3

Prenumerera:
https://itunes.apple.com/se/podcast/skolsnack-garageradio/id580103100?mt=2

Kontakt:
http://rautveckling.se/startsida/rau-in-english/projects-and-contact/