Kategoriarkiv: Thinking Classrooms

Complementary Education in Classrrooms and Afterschool Programs

 

Abstract

This paper analyzes how afterschool teachers and caretakers meet the demands for cognitive and creative development of students. Observations of lessons and sessions in afterschools (‘fritidshem’) for grade K-3 and staff interviews were used. The questions guiding the analysis concern what criteria are important when teaching thinking and creativity to students, how these are planned and represented in the activities, and how the results compare to the school analysis.  

Teaching thinking and creativity presupposes that the teacher plans, assesses, chooses activities and tools, and arranges the setting carefully, with focus on fostering students’ habits of mind. The contextual and communicational interactions play a vital part of support. Evidence of the anticipated criteria was difficult to ascertain in the observed classrooms and afterschools. However, a few teachers present successful models, and some schools present school and afterschool interaction to improve students’ thinking and creativity.

Key words: thinking, creativity, cognitive development, lesson planning, afterschools (fritidshem)

Read paper: Complementary education in classrooms and afterschool programs

See sideshow: Slideshow Complementary education in classrooms and afterschools

Skolsnack Didaktik 9 Ann S. Pihlgren

Ann S. Pihlgren filosoferar på Skolsnack om dagens skola, pedagogik och sokratiska samtal. Lyssna genom att följa länken:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651995611520443&set=a.205873549465987.55250.202081273178548&type=1&theater

Skolsnack Didaktik 9 På våra lyssnares begäran: Skolsnack Didaktik 9 med Ann Pihlgren, Fil. Dr Filosofi Stockholms universitet.
”Lärare som lär sig och tänker får elever som lär sig och tänker”
Ett riktigt höjdarprogram med svar på fråg…or som:
– Vilken roll spelar förtroendefulla relationer för elevernas kunskapsutveckling? – Vilka spelregler gäller för ”Sokratiska” samtal? – Vad skapar förutsättningar för ett tänkande klassrum? – Varför samarbetande lärare är en förutsättning för att elever ska utveckla förmågor
Programledare: Ante Runnquist
Lyssna direkt: http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack77.mp3
Prenumerera: https://itunes.apple.com/se/podcast/skolsnack-garageradio/id580103100?mt=2
Kontakt: http://rautveckling.se/startsida/rau-in-english/projects-and-contact/ Visa mer
Foto: Skolsnack Didaktik 9 
På våra lyssnares begäran: Skolsnack Didaktik 9 med Ann Pihlgren, Fil. Dr Filosofi Stockholms universitet. 

”Lärare som lär sig och tänker får elever som lär sig och tänker”

Ett riktigt höjdarprogram med svar på frågor som:

- Vilken roll spelar förtroendefulla relationer för elevernas kunskapsutveckling?
- Vilka spelregler gäller för ”Sokratiska” samtal? 
- Vad skapar förutsättningar för ett tänkande klassrum?
- Varför samarbetande lärare är en förutsättning för att elever ska utveckla förmågor

Programledare: Ante Runnquist

Lyssna direkt: http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack77.mp3

Prenumerera:
https://itunes.apple.com/se/podcast/skolsnack-garageradio/id580103100?mt=2

Kontakt:
http://rautveckling.se/startsida/rau-in-english/projects-and-contact/

Discussing Religion – discourses in thoughtful dailogues with children

 

Read the paper: Paper Pihlgren Discussing religion – discourses in thoughtful dialogues with students

Paper presented by PhD Ann S. Pihlgren & Master of Theology Malin Pihlgren at the 5th Conference of Philosophy of Education Society of Iran at Shahid Bahonar University of Kerman, Iran 2014-05-21—23.

See the slide show: Presentation Discussing religion Kerman

Abstract

This paper analyzes discourses in method materials for thoughtful dialogues in the classroom. It focuses on materials presenting religious and moral subjects. ‘Thoughtful dialogues’ refers to a family of interrelated methods for philosophizing with students, e.g. philosophy for/with children, and Socratic seminars, using open-ended questions, and an investigating and collaborative interlocution. The questions guiding the study were:

 What discourses can be found in methodological materials for thoughtful dialogue addressing the subject religion?

 Are questions in the materials used to address faith, morality, and teaching? If so, how?

 How are the discourses found in the methodological materials related to the discourses in religious education in a highly secularized country (using Sweden as an example)?

In this study a social constructionist/poststructuralist approach is taken, where knowledge is considered contextual and social, and where an action or stance therefore can be considered as impossible or natural depending on how the world is perceived within the dominating discourse. Our analysis was carried out by using a revised version of Fairclough’s (2013) three-dimensional conception of discourse, presenting an analytical frame for empirical discourse research: Analysis of texts, of discursive practice, and of discursive events as instances of social practice.

The results show three discourses in the material. The discourse of critical thinking in school is the most frequent, and aims at transforming teaching. Faith is not a specific issue here. The teaching philosophy in school discourse does not address faith and moral questions or the egalitarian dialogue are elements used to justify the teaching of philosophy in school. The third discourse addresses faith and suggests a critical thinking in religion discourse, challenging the present hegemonic discourse in western societies. Religious education in secular countries tends to focus on teaching about the world religions from an outsider’s perspective whereas the methodological materials for thoughtful dialogues tend to focus on moral questions when exploring religious texts.

Religious education in school could be considered from two factors: 1.) The attitude toward questions of faith and 2.) The approach to knowledge. Questions of religious faith might be addressed in education, or not. Knowledge might be seen from a fundamentalist point of view, where a set of true facts are presented to the students, or, as in the opposite position, attaining knowledge includes critically examination of facts and values. This will give four different approaches to religious education in school: Dogmatic religion, dogmatic atheism, examining theology, or examining philosophy excluding theology.

Questions of faith and religion need to be discussed with others: Thoughtful dialogues could be used in classrooms and other contexts for dialogues about faith, and religious and theological questions, and thus helping the individual to form a relationship or grounded base on which he or she can reflect on matters of the faith and belief or disbelief. This approach is in accordance with the UN Convention on the Rights of the Child.

Varför ligger nästan alla städer vid vatten? Utvecklingsarbete i orienteringsämnen i årskurserna 1-6

Varför ligger nästan alla städer vid vatten?

Delta i vårt utvecklingsarbete i orienteringsämnen i årskurserna 1-6 – med fokus på kunskapsuppdraget: Nu handlar det inte bara om att eleverna ska kunna det centrala innehållet, utan också om att förstå det; uttryckt i form av kursplanernas ämnesspecifika förmågor och kunskapskrav. Detta innebär att lärare måste få möjlighet att bevara och utveckla sin förtrogenhet med undervisningens innehåll och hur detta innehåll kan kommuniceras på ett åldersadekvat sätt i undervisningen. Många lärare upplever osäkerhet inför delar av ämnesinnehållet, kursplanernas krav och bedömning. Detta gäller inte minst för lärare som undervisar i orienteringsämnena i årskurs 1–6. Mot bakgrund av detta och Skolverkets nya arbetsmaterial för lärare som undervisar i SO erbjuder Sten Arevik, Inger Nordheden och Ann S. Pihlgren fortbildningsinsatser som fokuserar på ovanstående beskrivna problem och som i vid mening utgår från Skolverkets material. Vi gör detta företrädesvis i förhållande till SO-ämnena, men även på ett mer generellt plan till i förhållande till alla ämnen. Fortbildningens innehåll kan anpassas till de önskemål som finns i den specifika skolan eller kommunen. Läs mer här: Varför ligger alla städer vid vatten SO-satsning