Undervisning i förskolan – fördjupande föreläsning med Ann S. Pihlgren

Fil. dr. Ann S. Pihlgren föreläser i en rad filmer här för förskolepersonal i Norrtälje kommun. Filmerna är inspelade i november 2019. Innan föreläsningen har förskolepersonalen läst och arbetat med Ann S. Pihlgrens bok Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer. De hade också formulerat frågor som besvaras av Ann i film 8–13. Här finner du 13 kortare filmer samt bildspelet och de observationsutdrag som används i föreläsningen och som kan användas för kollegiala diskussioner.

Ta del av bildspelet som används i föreläsningen här: Pihlgren föreläsning nov 2019
Ta del av observationsutdragen som används i föreläsningen: Observationer

Ta del av föreläsningen i 13 filmer:
1. Hur omsorg och lärande främjar barns fantasi Film 1
2. Undervisande förhållningssätt, något alla i arbetslaget har ansvar för att bidra med Film 2
3. Undervisande förhållningssätt – Exempel på en spontan undervisningssituation vid en måltid på förskolan Film 3
4. Undervisning en process som kräver struktur FIlm 4
5. Undervisning kräver fokus och en gemensam inriktningFIlm 5
6. Planering av temat Äpplet FIlm 6
7. Exempel på olika förhållningssätt till undervisning Film 7
8. Varför är den generativa frågan så viktig? Film 8
9. Hur ska vi hinna planera för alla mål? Film 9
10. Matriser för att bedöma undervisningen</strong Film 10
11. Inte antingen eller, utan både och! FIlm 11
12. Vad ska vi bedöma i förskolan? FIlm 12
13. Hur ser du på SKA-arbetet? Film 13