Framtidens fritidshem – föreläsning med Ann S. Pihlgren

Skolverket gav under hösten 2019 sammanlagt nio konferenser på olika orter i Sverige om fritidshemmets uppdrag. Föreläsningen avslutades med en 30 minuters reflektion av Ann S. Pihlgren, som under sin professionella gärning i olika positioner och på olika sätt arbetat med fritidshemmet och dess utveckling, reflekterade över framtiden i fritidshemmet, bland annat genom att se skolverksamheten i historiens ljus. Föreläsningen sändes direkt via Skype och här kan du se den film som spelades in för att finnas som backup om förbindelsen krånglade.
Lyssna till föreläsningen: