Kvalitetskriterier i förskola och fritidshem

Falkenbergs kommun introducerade under 2016–2017 kvalitetsindikatorer för områdena läsa/skriva, matematik och lärandeidentitet. Kvalitetsindikatorerna används av personal inom förskola, förskoleklass och fritidshem för att utveckla undervisningen samt för att följa undervisningens resultat. Materialet är framtaget i samverkan mellan fil dr Ann S. Pihlgren och personal och ledare inom Falkenbergs kommun och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Detta är första delrapporten i det följeforskningsprojekt som är kopplat till arbetet med kvalitetsindikatorerna, och där effekter av undervisningen följs, analyseras och utvärderas. Följeforskningen genomförs av Ignite Research institute genom Ann S. Pihlgren på uppdrag av Falkenbergs kommun. Se rapporten: Delrapport 1 Falkenberg kvalitetsindikatorer 2018