Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling

Ann S Pihlgren
Elisabeth Wanselius

Matematikdidaktik –hur förbättrar vi resultaten?

I olika undersökningar de senaste 25 åren visar det sig att de svenska barnen halkar efter i sina matematikkunskaper. Det blir inte bättre, det blir sämre, tyvärr. Det är svårt att skönja vad orsaken är, men en förklaring ligger troligen i att matematiken i Sverige under årens lopp har blivit ett ämne, där lärarens didaktiska roll försvunnit mer och mer. Själva ”utlärandet” av matematikens innehåll har lämnats åt läroboken. För liten hänsyn har tagits till elevernas förståelse av matematiken, av matematikens ”själ”. Internationella undersökningar har under en längre tid visat att de svenska barnen är duktiga på att lösa algoritmer, något som man kan träna upp genom övning i träningsböcker. Men de internationella undersökningarna visar också att de svenska barnen har betydligt svårare när det handlar om att ”tänka matematisk”, jämfört med sina internationella studiekamrater.

Se hela: Matematikdidaktik

zp8497586rq