Den siste mohikanen

Med benäget bistånd av Karl Gerhard

Ann S Pihlgren

Karl Gerhard (1891-1964) har under de senaste åren fått en renässans, inte minst hos ungdomen, genom Magnus Ugglas insjungning av ett antal av Karl Gerhards mest berömda kupletter. I kölvattnet följde flera nyproduktioner av Karl Gerhards egna insjungningar. På en av dessa hittade jag den något mindre kända kupletten ”Den siste mohikanen”, första gången inspelad 1937 för EMI. Musiken är ursprungligen fransk, ”Tout va très bien madame la marquise” med musik av Paul Misrachi. Karl Gerhard jagade ständigt musik som kunde passa till de samhällskommenterande texter han använde i sina kupletter. Han skrev och medverkade i 51 revyer i Stockholm och 47 i Göteborg. Sammanlagt skrev han drygt 4000 kupletter. Det verkliga kritikergenombrottet kom med revyn ”Oss greker emellan” 1933, 4 år innan ”Den siste mohikanen” spelades in. I kupletten förekommer Albert Engström, som vi snart ska se. Medan Karl Gerhard stod på höjden av sin bana var Albert i slutet av sin, Albert Engström dog som bekant 1940. Albert kommenterade dock Karl Gerhards arbete. I årsboken återges ”Petter på Ängsön”, där Petter får följa med grosshandlar Blomberg på Karl Gerhards revy. Petter, som är en sann skärgårdsbo, tolkar både revyns innehåll och dess åskådare utifrån sina egna naturnära erfarenheter.

Se hela: Årsboksartikel 10