Effekter av akademiseringen av praktiska estetiska ämnen

NÖDVÄNDIG ENERGIINJEKTION ELLER UTARMNING AV ÄMNENA?

Rapport från konferens om lärarutbildningens akademisering i praktisk-estetiska ämnen

Av Fil dr. Ann S Pihlgren, UTEP, Stockholms universitet, moderator vid konferensen

Lärarutbildningen har gradvis integrerats i universitetsväsendet. För de praktisk-estetiska ämnena har det inneburit påtagliga skillnader: I undervisningens innehåll och utformning, i lärarkåren, i synen på ämnet, ja, t.o.m. i vilka studerande som söker till utbildningarna. Ska förändringarna ses som ett steg mot de praktisk-estetiska ämnenas utarmning eller är det en nödvändig förändring i en tid med nya krav? Den frågan belystes under en konferens, arrangerad av Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner (UTEP) vid Stockholms universitet. Konferensen lockade över hundra deltagare från lärosäten och lärarutbildningar i hela landet och innehöll föreläsning, en fördjupande paneldiskussion samt möjligheter till diskussioner och kollegialt utbyte i ämnesgrupperingar.

Se hela: Artikel SMOK