Kategoriarkiv: Student Influence

Att göra framstegen tydliga med hjälp av utvecklingsscheman

Ann S Pihlgren

När man inte vet vad man kan, är det svårt att veta vad man ska lära sig härnäst. Vid Freinetskolan Mimer har vi därför gjort en rad utvecklingsscheman för olika färdigheter. Tanken är att såväl barnet, föräldern och pedagogen ska veta var barnen befinner sig i utvecklingen. Arbetet tilldelades det regionala Skolpriset SPIRA år 2002.

Freinetskolan Mimer är en friskola i Norrtälje som erbjuder verksamhet för barn i åldrarna 1 till 16 år. Mimer har en egen förskola och barnen kan därefter gå hela sin grundskoletid på Mimer. Vi arbetar med Freinetpedagogik, vilket innebär att barnen har ett stort inflytande över sitt eget arbete i den ordinarie verksamheten. Med stigande ålder förskjuts tyngdpunkten i arbetssättet från lekarbete i de yngsta åldrarna till färdighetsträning i mellanåldrarna för att i de övre åldrarna bli helt tematiserat. Arbetet ska vara befrämjande för barnets utveckling och det måste med stigande ålder erbjuda nya utmaningar för barnen.

Se hela: Att göra framstegen tydliga med hjälp av utvecklingsscheman

zp8497586rq