Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kort om att jobba på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet.
Det filmade bildspelet ger några allmänna råd att tänka på när man väljer vetenskapliga texter för kollegialt och kollaborativt lärande samt hur man kan utveckla beprövad erfarenhet. Den filmades som en del i en utbildning för en grupp processledare/förstelärare som leder kollegialt lärande på Fittjaskolan i Botkyrka.
Se bildspelet: