Att finna en fritidshemmets didaktik

Fritidshemsverksamheten kan under sin drygt hundraåriga historia uppvisa en rad olika didaktiska influenser, från såväl förskolans som skolans tradition. Lärandet på fritidshemmet förutsätts i forskning som i styrdokument vara informellt snarare än, som skolans lärande, formellt och förutsätts inte omfatta undervisning, trots att dagens fritidshem ska stödja skolans lärande. Artikeln belyser hur en didaktik för fritidshemmet utifrån lärarintentioner kan analyseras utifrån en historisk jämförelse, där fritidshemmets två starka traditioner jämförs med forskning och styrdokument. Tolkat utifrån en av fritidshemmets traditioner, Friedrich Fröbels idéer, kan lärande överlåtas till barnets mognadsprocess, med stimulerande miljö och material. Utifrån en annan tradition, den progressiva, blir fritidshemsuppdraget en fråga om att finna barnets intressen och utmana barnet i situationer som uppkommer spontant under fritidshemsverksamheten. Resultatet presenteras som en fyrfältstabell med fyra olika positioner, avhängiga av lärarens intention att styra aktivitetens produkt eller process: didaktisk position, processorienterad position, mognadsposition och kaotisk position.

Se hela artikeln: Att-finna-en-fritidshemmets-didaktik-artikel