(Svenska) Cases (fallbeskrivningar) inom elevhälsa

I arbetet med att finna en gemensam syn på elevhälsa och hur vi kan hjälpa alla elever att uppleva en skola som är tillgänglig kan arbetslag och elevhälsoteam behöva föra en dialog om hur man tar sig an olika problem. Som en hjälp i det arbetet publicerar vi här en samling cases, fallbeskrivningar, som kan utgöra grunden för sådana dialoger. Fallbeskrivningarna utgår från de samlade erfarenheterna från kunnig elevhälsopersonal men barn, situationer och händelser är fiktiva.

Frågor att ställa i dialogen kan vara:

  • Vilka faktorer i den fysiska miljön, i en sociala miljön och i den pedagogiska miljön försvårar lärande för eleven?
  • Vilka förbättringar/förändringar i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön kommer att stödja elevens lärande?
  • Ser eleven det som ett problem eller inte?
  • Vilket syfte/vilken nytta har det nuvarande beteendet för eleven?
  • Vilka styrkor har eleven om kan hjälpa hen att utveckla lärande?
  • På vilket sätt påverkar personalens syn hur eleven kommer att agera?

Ta del av fallbeskrivningarna här: Fyra cases