(Svenska) Blooms reviderade taxonomi i förskolan – Aritmetik

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Undervisning i förskolan – fördjupande föreläsning med Ann S. Pihlgren

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Framtidens fritidshem – föreläsning med Ann S. Pihlgren

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Högläsning och samtal

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Kvalitetskriterier i förskola och fritidshem

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Förskolans undervisningsmiljöer i förskolepodden

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Pedagogiska trädet förskola

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Föreläsning om kontinuitet och progression i undervisningen

Ann S. Pihlgren föreläser om kontinuitet och progression i undervisningen för pedagoger med arbete i förskolan med barn från 1 år till grundskolans årskurs 9. Föreläsningen är en del i Undervisningslyftet, ett digitalt utvecklingsmaterial för kollegialt lärande för grundskolan. Se filmen med föreläsningen här: Kontinuitet och progression i undervisningen

Read more

(Svenska) Undervisningslyft för kollegialt lärande

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Att förstå sitt lärande – magisteruppsats

To Understand One’s Learning A pilot study about senior-level students’ apprehensions of metacognitive questions in the subjects Art and Swedish By Anneli Vossman Strömberg The paper is in Swedish: Att förstå sitt lärande A Vossman Strömberg Abstract This pilot study aims to test how recommended methods to promote students’ metacognitive thinking can be used. Metacognition […]

Read more