(Svenska) Vetenskaplig grund för lönekriterier för rektorer

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

Mid Project research-based evaluation of school development with TBL and Socratic seminars.

Read text by PhD Ann S. Pihlgren here: Mid term evaluation Merging TBL and Socratic seminars

Read more

Thinking Development Rubrics. Theory.

Read text by PhD Ann S. Pihlgren here: Thinking Development Rubrics. Theory.

Read more

(Svenska) Om filosofiska samtal i årskurs 1

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Film om sokratiska filosoferande samtal

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Filosoferande (sokratiska) samtal i alla åldrar

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Ett flerårigt utvecklingsarbete och implementering av kvalitetsindikatorerna

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Övergångar i undervisning och lärande från förskola till förskoleklass, fritidshem och lågstadium

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarprofessionen

Sorry, this entry is only available in Svenska.

Read more

(Svenska) Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Read more