(Svenska) Vad talas det inte om i dagens skola? Sokratiskt samtal med skolledare i Sollentuna

Lyssna på ett sokratiskt samtal om det som INTE diskuteras i dagens skola. En spännande reflekterande dialog mellan skolledarna Monica Åkerberg, Anders Bjur, Christina Lundström och Anette Lundqvist som alla arbetar som skolledare i Sollentuna kommun som tillsammans med handledarna Ann S. Pihlgren och Hans Fröman filosoferar tillsammans.

Lyssna på Skolledarpodden nr 3 på: http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn–utbildning/Mal-och-kvalitet-i-skolan/Utvecklingsarbete/Skolledarpodden/