(Svenska) Professionsutveckling genom grupputveckling och lönesamtal

Detta utvecklingsmaterial är framtaget av Daglig verksamhet i Enköpings kommun i samarbete med pedagogikforskare Ann S. Pihlgren. Materialet omfattar forsknings- och erfarenhetsbaserad modell för grupputveckling med en utvärderings- och utvecklingsmatris och en arbetsgång över året, som har prövats i verksamheten i samverkan mellan chefer, personal och forskare. Ta del av hela materialet här:

Professionsutveckling genom grupputveckling och lönesamtal