Om filosofiska samtal i årskurs 1

Uppsatsen ”De vill ju inte att latmasken ska dö så den får en frukt”
– Om filosofiska samtal med barn i årskurs ett. En fallstudie om hur fort det kan
gå för barn att öva upp sitt kritiska tänkande
är skriven av läraren David Sauter som ett examensarbete i lärarutbildningen.
Läs hela uppsatsen här: De vill ju inte att latmasken ska dö så den får en frukt