Ettårigt fritidslyft utvärderat

Skolorna i Rinkeby har genomgått ett fritidslyft under ledning av Ann S. Pihlgren från Ignite Research Institute. Motsvarande satsning har också genomförts i Täby fritidshem. Utbildningen har bland annat innehållet följande moment: Åtta storföreläsningar med följande innehåll:
* Fritidshemmets historia och nya uppdrag
* Den livsviktiga leken med gästföreläsare Eva Kane
* Fritidshemmets didaktik – planera på fritids
* Resultat, utvärdering och bedömning på fritids
* Hur kan vi omsätta fritidshemmets uppdrag i läroplan och Allmänna råd i praktiskt arbete? med gästföreläsare Line Isaksson
* Miljöns betydelse för lärandet
* Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget
Mellan tillfällena har personalen läst texter, främst ur kursboken Pihlgren, A. S. (2015). Fritidshemmet och skolan det gemensamma uppdraget. Lund: Studentlitteratur. De har också prövat olika metoder och genomfört uppdrag mellan varje tillfälle.
Mellan tillfällena har varje skola träffat biträdande rektor Susanne Barklund för handledning. Ytterligare ett möte, Lilla fritidslyftet, har utvecklat litteratur och föreläsningsinnehåll för dem som behövt ytterligare stöd.

Susanne Barklund har, inom ramen för rektorsutbildningen, utvärderat utbildningssatsningen och visat på resultat såväl utirån ökad förståelse för uppdraget, pedagogiska insikter samt effekter på det kollegiala lärandet. Läs hela utvärderingen här: Utvärderingsrapport Fritidslyftet Susanne Barklund