I den statliga uppfostrans tjänst

Inspirerad av Albert Engströms donation av sovjetiska propagandaaffischer

Ann S Pihlgren

I en uppsats, framlagd vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet hösten 2005, undersöker Karl Andersson ett urval av de sovjetiska propagandaaffischer som Albert Engström donerat till Nationalmuseet och som nu finns i Moderna Museets samlingar. Det är en intresseväckande läsning, med konstvetenskapligt fokus. Jag har använt uppsatsen som ett av flera underlag för denna artikel.

Se hela: Artikel 3 I den statliga uppfortrans tjänst