Demokratiska arbetsformer i skolan

Demokratiska arbetsformer i skolan är Ann S. Pihlgrens bok. Här finns material från en föreläsning för Freinetrörelsen i Sverige, där demokrati i skolan presenterades, samtidigt som Freinetrörelsens demokratipris Open space delades ut till elevorganisationen Svea. Se powerpointbilder: Demokrati i praktiken

Ta också gärna del av den matris för demokratiutveckling, tänkt att användas i diskussioner med elever om läroplanens demokratimål, som tagits fram  tillsammans med Freinetskolan Tallbacken i Ljusdal: Demokrati elev