Kategoriarkiv: Socratic Seminars

Thoughtful Dialogue and Socratic Seminars – Students’ reading comprehension

Paper, slides from keynote speach, and workshop at the Conference Philosophy of Education in Practice at Kharazmi University and at Shiraz University, October 2014.

Abstract

Research about philosophy of education in action, used in schools as thoughtful, or Socratic, dialogues, shows that student abilities to read and analyze texts progress (Orellana, 2008, Pihlgren, 2008, Robinsson, 2006). The dialogue will help students to develop a sophisticated and identificatory reading. They will learn to organize their reading more systematic (Robinsson, 2006). Other communicative abilities will develop by using thoughtful dialogues, like listening to and understanding others, expressing and underpinning ideas in speech and writing, to cooperate with others, and to build on the ideas of others to develop ones’ own (Billings & Fitzgeralds, 2002, Pihlgren, 2008). The dialogue will also have effects on the ability to solve problems and think critically (Orellana, 2008).

Read paper: Thoughtful Dialogue and Socratic Seminars Students reading comprehension

See keynote slideshow: Thoughtful Dialogues and Socratic Seminars Slideshow

See workshop slideshow: Workshop Reading Comprehension

Skolsnack Didaktik 9 Ann S. Pihlgren

Ann S. Pihlgren filosoferar på Skolsnack om dagens skola, pedagogik och sokratiska samtal. Lyssna genom att följa länken:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651995611520443&set=a.205873549465987.55250.202081273178548&type=1&theater

Skolsnack Didaktik 9 På våra lyssnares begäran: Skolsnack Didaktik 9 med Ann Pihlgren, Fil. Dr Filosofi Stockholms universitet.
”Lärare som lär sig och tänker får elever som lär sig och tänker”
Ett riktigt höjdarprogram med svar på fråg…or som:
– Vilken roll spelar förtroendefulla relationer för elevernas kunskapsutveckling? – Vilka spelregler gäller för ”Sokratiska” samtal? – Vad skapar förutsättningar för ett tänkande klassrum? – Varför samarbetande lärare är en förutsättning för att elever ska utveckla förmågor
Programledare: Ante Runnquist
Lyssna direkt: http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack77.mp3
Prenumerera: https://itunes.apple.com/se/podcast/skolsnack-garageradio/id580103100?mt=2
Kontakt: http://rautveckling.se/startsida/rau-in-english/projects-and-contact/ Visa mer
Foto: Skolsnack Didaktik 9 
På våra lyssnares begäran: Skolsnack Didaktik 9 med Ann Pihlgren, Fil. Dr Filosofi Stockholms universitet. 

”Lärare som lär sig och tänker får elever som lär sig och tänker”

Ett riktigt höjdarprogram med svar på frågor som:

- Vilken roll spelar förtroendefulla relationer för elevernas kunskapsutveckling?
- Vilka spelregler gäller för ”Sokratiska” samtal? 
- Vad skapar förutsättningar för ett tänkande klassrum?
- Varför samarbetande lärare är en förutsättning för att elever ska utveckla förmågor

Programledare: Ante Runnquist

Lyssna direkt: http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack77.mp3

Prenumerera:
https://itunes.apple.com/se/podcast/skolsnack-garageradio/id580103100?mt=2

Kontakt:
http://rautveckling.se/startsida/rau-in-english/projects-and-contact/

Introduktion till sokratiska samtal med samtalsplan Saxen av Emilia Pardo-Bazán

Se introduktionsföreläsning i sokratiska samtal på Colegio Lope de Vega i Benidorm, Spanien. Ann S. Pihlgren introducerar lärarkollegiet i sokratiska samtal. Föreläsningen hålls på engelska och tolkas till spanska:

Här hittar du underlag till det sokratiska samtalet om Saxen på svenska: Sokratiskt samtal om Saxen

Här hittar du planeringen för ett sokratiskt samtal om Saxen på svenska: Saxen Planering sokratiskt samtal

Underlaget Scissors på engelska: Scissors

Planeringen för Scissors på engelska: Socratic Seminar Plan Scissors

Underlaget Las Tijeras på spanska: Las tijeras

Planeringen för Las Tijeras på spanska: Planificación de Las Tijeras

FAKTARUTA OM SAXEN

Grevinnan Emilia Pardo-Bazán (La Coruña 1851-Madrid 1921) var spansk professor i litteraturhistoria, samt författare och poet. Hon betraktas som en försiktig realist och är särskild uppskattad för sina friska och levande folklivsskildringar. Här läser vi en av hennes noveller, en konstform som hon ansåg vara den mest mångsidiga och friaste litterära genren.

Spanska noveller har en lång och rik tradition. De korta berättelserna kom ursprungligen från Persien och blev en del av spansk kultur i och med den islamska erövringen av Spanien, eller Al-Andalus som är det arabiska namnet på den iberiska halvön, på 700-talet. De bildade kaliferna i Córdoba hade stora bibliotek och böckerna kom sedermera att bli de första som översattes till ett europeiskt språk, spanska, bland annat av den unge infanten (tronföljaren) Alfonso, senare Alfonso X på 1200-talet.

Den spanska novellen innehåller ofta ämnen som visar på kontrasten mellan idealet och verkligheten, ofta beskrivs personer med enkelt ursprung som visar vardagsklokhet.

En variant på novellformen är den spanska pikaresken (picaresco), en roman sammanbygd av kortare episoder, där handlingen hålls samman av huvudpersonen, som är en skälm, odåga eller skurk. Ett exempel är den välkända Don Quijote av Miguel Cervantes, vars hus för övrigt finns att beskåda i Alteas gamla stadskärna.

Discussing Religion – discourses in thoughtful dailogues with children

 

Read the paper: Paper Pihlgren Discussing religion – discourses in thoughtful dialogues with students

Paper presented by PhD Ann S. Pihlgren & Master of Theology Malin Pihlgren at the 5th Conference of Philosophy of Education Society of Iran at Shahid Bahonar University of Kerman, Iran 2014-05-21—23.

See the slide show: Presentation Discussing religion Kerman

Abstract

This paper analyzes discourses in method materials for thoughtful dialogues in the classroom. It focuses on materials presenting religious and moral subjects. ‘Thoughtful dialogues’ refers to a family of interrelated methods for philosophizing with students, e.g. philosophy for/with children, and Socratic seminars, using open-ended questions, and an investigating and collaborative interlocution. The questions guiding the study were:

 What discourses can be found in methodological materials for thoughtful dialogue addressing the subject religion?

 Are questions in the materials used to address faith, morality, and teaching? If so, how?

 How are the discourses found in the methodological materials related to the discourses in religious education in a highly secularized country (using Sweden as an example)?

In this study a social constructionist/poststructuralist approach is taken, where knowledge is considered contextual and social, and where an action or stance therefore can be considered as impossible or natural depending on how the world is perceived within the dominating discourse. Our analysis was carried out by using a revised version of Fairclough’s (2013) three-dimensional conception of discourse, presenting an analytical frame for empirical discourse research: Analysis of texts, of discursive practice, and of discursive events as instances of social practice.

The results show three discourses in the material. The discourse of critical thinking in school is the most frequent, and aims at transforming teaching. Faith is not a specific issue here. The teaching philosophy in school discourse does not address faith and moral questions or the egalitarian dialogue are elements used to justify the teaching of philosophy in school. The third discourse addresses faith and suggests a critical thinking in religion discourse, challenging the present hegemonic discourse in western societies. Religious education in secular countries tends to focus on teaching about the world religions from an outsider’s perspective whereas the methodological materials for thoughtful dialogues tend to focus on moral questions when exploring religious texts.

Religious education in school could be considered from two factors: 1.) The attitude toward questions of faith and 2.) The approach to knowledge. Questions of religious faith might be addressed in education, or not. Knowledge might be seen from a fundamentalist point of view, where a set of true facts are presented to the students, or, as in the opposite position, attaining knowledge includes critically examination of facts and values. This will give four different approaches to religious education in school: Dogmatic religion, dogmatic atheism, examining theology, or examining philosophy excluding theology.

Questions of faith and religion need to be discussed with others: Thoughtful dialogues could be used in classrooms and other contexts for dialogues about faith, and religious and theological questions, and thus helping the individual to form a relationship or grounded base on which he or she can reflect on matters of the faith and belief or disbelief. This approach is in accordance with the UN Convention on the Rights of the Child.