Kategoriarkiv: Observation And Feedback

Complementary Education in Classrrooms and Afterschool Programs

 

Abstract

This paper analyzes how afterschool teachers and caretakers meet the demands for cognitive and creative development of students. Observations of lessons and sessions in afterschools (‘fritidshem’) for grade K-3 and staff interviews were used. The questions guiding the analysis concern what criteria are important when teaching thinking and creativity to students, how these are planned and represented in the activities, and how the results compare to the school analysis.  

Teaching thinking and creativity presupposes that the teacher plans, assesses, chooses activities and tools, and arranges the setting carefully, with focus on fostering students’ habits of mind. The contextual and communicational interactions play a vital part of support. Evidence of the anticipated criteria was difficult to ascertain in the observed classrooms and afterschools. However, a few teachers present successful models, and some schools present school and afterschool interaction to improve students’ thinking and creativity.

Key words: thinking, creativity, cognitive development, lesson planning, afterschools (fritidshem)

Read paper: Complementary education in classrooms and afterschool programs

See sideshow: Slideshow Complementary education in classrooms and afterschools

Pedagogisk profession Ett utvecklingsmaterial för rektors och förskolechefs observationer, medarbetarsamtal och lönesamtal med lärare, förskollärare, fritidslärare/pedagoger och barnskötare

Ett hjälpmedel för rektor och förskolechef i arbetet med observation och feedback till lärare om didaktik och lärande samt vid lönesättning och lönesamtal.

Detta utvecklingsmaterial är framtaget under åren 2011-2013 av rektorer och förskolechefer i Ekerö kommun i samarbete med pedagogikforskare Ann S. Pihlgren. Två grupper ledare har, genom pedagogiska diskussioner utifrån sina erfarenheter, klassrumsobservationer och formativa samtal med personal, litteraturstudier och seminarier om aktuell forskning utarbetat arbetssätt och material som kan användas för att utveckla personal i skolan, på förskolan och i fritidshemmet. Materialet har korrelerats med de yrkesetiska reglerna för lärare (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund) samt med Ekerö kommuns lönekriterier för de olika professionerna.

Materialet bygger på en arbetsgång som omfattar ledarens besök i verksamheten, medarbetarsamtalet samt lönesamtalet, d.v.s. vanligt förekommande tillfällen då ledaren möter personal för reflektion om kvalitén i den egna verksamheten. I utvecklingsmaterialet har dessa tillfällen systematiserats utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att stärka en fördjupad pedagogisk professionsutveckling. Projektet har delredovisats i en forskningsrapport (som du kan ta del av här: Principals Cooperating to Assess Classroom Practice, Pihlgren)och ingår i ett större forskningsprojekt om pedagogisk professionsutveckling. Här finner du hela materialet: Kompendium Pedagogisk profession

Författare: Ann S. Pihlgren, forskningsledare vid Ignite Research Institute med följande rektorer och förskolechefer från Ekerö kommun: Carita Almqvist, Lillemor Bergquist, Birgitta Ekebratt, Elin Elfqvist, Katarina Hawkins, Lena Heetveld, Inga-Lill Håkansson, Anneli Jeppson, Ansi Lindgren, Violet Norrestad, Maria Sporring, Rolf Sörman, Cajs-Marie Waldstam.

Feedback to staff as a developmental tool

Here is the material from my workshop in Singapore jan. 2013 on feedback to staff as a developmental tool. See slide show: 1. Enhance your teachers pedagogical development     2. Working with feedback as a tool      3. Methods for observation and feedback       Learning through interaction and student engagement – our matrix         Lesson plan and outcome Kims religion class        Matrix A and B       Opening discussion – Tillbergs classroom