Kategoriarkiv: Leadership

Skolsnack Didaktik 9 Ann S. Pihlgren

Ann S. Pihlgren filosoferar på Skolsnack om dagens skola, pedagogik och sokratiska samtal. Lyssna genom att följa länken:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651995611520443&set=a.205873549465987.55250.202081273178548&type=1&theater

Skolsnack Didaktik 9 På våra lyssnares begäran: Skolsnack Didaktik 9 med Ann Pihlgren, Fil. Dr Filosofi Stockholms universitet.
”Lärare som lär sig och tänker får elever som lär sig och tänker”
Ett riktigt höjdarprogram med svar på fråg…or som:
– Vilken roll spelar förtroendefulla relationer för elevernas kunskapsutveckling? – Vilka spelregler gäller för ”Sokratiska” samtal? – Vad skapar förutsättningar för ett tänkande klassrum? – Varför samarbetande lärare är en förutsättning för att elever ska utveckla förmågor
Programledare: Ante Runnquist
Lyssna direkt: http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack77.mp3
Prenumerera: https://itunes.apple.com/se/podcast/skolsnack-garageradio/id580103100?mt=2
Kontakt: http://rautveckling.se/startsida/rau-in-english/projects-and-contact/ Visa mer
Foto: Skolsnack Didaktik 9 
På våra lyssnares begäran: Skolsnack Didaktik 9 med Ann Pihlgren, Fil. Dr Filosofi Stockholms universitet. 

”Lärare som lär sig och tänker får elever som lär sig och tänker”

Ett riktigt höjdarprogram med svar på frågor som:

- Vilken roll spelar förtroendefulla relationer för elevernas kunskapsutveckling?
- Vilka spelregler gäller för ”Sokratiska” samtal? 
- Vad skapar förutsättningar för ett tänkande klassrum?
- Varför samarbetande lärare är en förutsättning för att elever ska utveckla förmågor

Programledare: Ante Runnquist

Lyssna direkt: http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack77.mp3

Prenumerera:
https://itunes.apple.com/se/podcast/skolsnack-garageradio/id580103100?mt=2

Kontakt:
http://rautveckling.se/startsida/rau-in-english/projects-and-contact/

Pedagogisk profession Ett utvecklingsmaterial för rektors och förskolechefs observationer, medarbetarsamtal och lönesamtal med lärare, förskollärare, fritidslärare/pedagoger och barnskötare

Ett hjälpmedel för rektor och förskolechef i arbetet med observation och feedback till lärare om didaktik och lärande samt vid lönesättning och lönesamtal.

Detta utvecklingsmaterial är framtaget under åren 2011-2013 av rektorer och förskolechefer i Ekerö kommun i samarbete med pedagogikforskare Ann S. Pihlgren. Två grupper ledare har, genom pedagogiska diskussioner utifrån sina erfarenheter, klassrumsobservationer och formativa samtal med personal, litteraturstudier och seminarier om aktuell forskning utarbetat arbetssätt och material som kan användas för att utveckla personal i skolan, på förskolan och i fritidshemmet. Materialet har korrelerats med de yrkesetiska reglerna för lärare (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund) samt med Ekerö kommuns lönekriterier för de olika professionerna.

Materialet bygger på en arbetsgång som omfattar ledarens besök i verksamheten, medarbetarsamtalet samt lönesamtalet, d.v.s. vanligt förekommande tillfällen då ledaren möter personal för reflektion om kvalitén i den egna verksamheten. I utvecklingsmaterialet har dessa tillfällen systematiserats utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att stärka en fördjupad pedagogisk professionsutveckling. Projektet har delredovisats i en forskningsrapport (som du kan ta del av här: Principals Cooperating to Assess Classroom Practice, Pihlgren)och ingår i ett större forskningsprojekt om pedagogisk professionsutveckling. Här finner du hela materialet: Kompendium Pedagogisk profession

Författare: Ann S. Pihlgren, forskningsledare vid Ignite Research Institute med följande rektorer och förskolechefer från Ekerö kommun: Carita Almqvist, Lillemor Bergquist, Birgitta Ekebratt, Elin Elfqvist, Katarina Hawkins, Lena Heetveld, Inga-Lill Håkansson, Anneli Jeppson, Ansi Lindgren, Violet Norrestad, Maria Sporring, Rolf Sörman, Cajs-Marie Waldstam.

Feedback to staff as a developmental tool

Here is the material from my workshop in Singapore jan. 2013 on feedback to staff as a developmental tool. See slide show: 1. Enhance your teachers pedagogical development     2. Working with feedback as a tool      3. Methods for observation and feedback       Learning through interaction and student engagement – our matrix         Lesson plan and outcome Kims religion class        Matrix A and B       Opening discussion – Tillbergs classroom